Zararlı Kontrolü

PEST CONTROL (Zararlı Kontrolü)

Pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler ve kemirgenler tarafından taşınan organizmalardır.

İLTAV; dolaylı/dolaysız hastalık taşıma, bulaştırma riski bulunan vektörlerin (sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare, sıçan, kene, pire vb.) biyolojileri ve mücadele yöntemlerini araştıran, nüfusunu kontrol altında tutan, istila, sığınma ve üreme gibi risk faktörlerini denetleğen hizmet planı oluşturmakta ve uygulamaktadır.

Temel hedefimiz;
• Hizmet noktalarımızdaki kalite ve hijyenin bozulmasına kaynak oluşturan zararlıların mücadelesi ve kontrolü
• Biyosidal – Çevre – Sağlık Riski vb. Birçok risklerin oluşmasını engelleyerek gıda güvenliğinin oluşması ve sağlıklı çevre şartlarının tesisine katkıda bulunmaktır.

İLTAV; uzman kadrosunun oluşturup uygulattığı zararlı izleme/mücadele ve risk kontrol sistemi
ISO, HACCP, TSE, BRC, IFS vb. kalite yönetim sistemi standartlarına uygunluk taşımaktadır.

Entegre Zararlı Yönetimi (IPM)

HİZMET ALANLARI: Kurumsal veya Aile işletmeleri (hastane, otel, banka, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satıldığı, depolandığı ve her türlü toplu tüketimin yapıldığı iş yerleri, fabrikalar vb.)

HİZMET TANIMI: Mevcut zararlıların tanımlanmasını ve biyolojisinin belirlenmesini takiben biyolojik, biyoteknik, fiziksel, genetik, kültürel ve kimyasal mücadele gibi tüm zararlı mücadele yöntemlerini birbirleri ile uyum içerişinde ekonomik, çevresel ve insan sağlığı açısından riskleri en aza indirecek şekilde kullanarak zararlı popülasyonlarının düzeyini ekonomik zarar düzeyinin altında tutmaktır.

Kurumsal/Bireysel Vektör Mücadele Servisi

Bireysel Haşere Kontrol Servisi:

HİZMET ALANLARI: Konutlar, Siteler, Oteller, Okul vb. Toplu Yaşam Alanları

HİZMET TANIMI: Uzman teknik kadromuz tarafından hazırlanan ve saha servis personelimiz tarafından uygulanan programımız haşere ve kemirgenleri etkin bir şekilde kontrol ederek ortadan kaldırmaktadır.

İLTAV; uzmanları hizmet noktası iç ve dış alanlarında inceleme yaparak haşere kaynağını bulur ve kontrol altına alır.

Kemirgen İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele: Yemleme İstasyonları, Canlı Yakalama Kapanları ve Görsel gözlem alanları

Servis Planı: Aktivasyon kontrolü, temizlik, bakımı / Yapışkan tuzak değişimi

Biyosidal Mücadelesi: Yem (Rodentisit) değişimi ve/veya ilave

Yürüyen Haşere İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele: Yapışkan Tuzaklar ve Görsel gözlem alanları

Servis Planı: Aktivasyon kontrolü, temizlik, bakım / Yapışkan tuzak değişimi

Biyosidal Mücadelesi: Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey uygulaması ve Gel aplikasyonu Limit aşımında Gece İlaçlaması, Alan ilaçlaması, ULV uygulaması

Uçan Haşere İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele: EFK Cihazları, Yapışkan levhalar ve Görsel gözlem alanları

Servis Planı: Aktivasyon kontrolü (böcek sayımı), temizlik / UV-A Ölçümü / Yapışkan levha değişimi / UV Lamba değişimi

Biyosidal mücadelesi: Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey ve/veya Larvasit uygulaması Limit aşımında Alan ilaçlaması, ULV uygulaması

Ürün/Depo Zararlıları: (Kuru Meyve, Ambar ve Tahıl zararlıları) İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele: Feromon Tuzak, Feromon Tablet, EFK Cihazları, Yapışkan levhalar ve Görsel gözlem alanları

Servis Planı: Aktivasyon kontrolü (böcek sayımı), temizlik / Yapışkan tuzak değişimi

Biyosidal Mücadelesi: Feromon tablet değişimi

Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey uygulaması

Kuş Aktivasyonu İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele: Görsel gözlem alanları

Servis planı: Aktivasyon kontrolü (yuva, canlı hareket vb.)

Biyosidal Mücadelesi: Danışmanlık ve destek hizmeti

Yaban Hayat Kontrol Hizmeti

İzleme ve Mücadele: Tel kafes vb. Görsel gözlem alanları

Servis planı: Aktivasyon kontrolü (yuva, canlı hareket vb.)

Biyosidal Mücadelesi: Danışmanlık ve destek hizmeti