Fümigasyon

FUMİGASYON Hizmeti Nedir?

Fümigasyon: Her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ve diğer zararlı hastalık etmenlerini öldürmek amacı ile kapalı bir ortama belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz halindeki kimyasal bir madde (=Fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutmak amacı ile yapılan işlemdir.

Fümigasyonun amacı ve önemi:
Her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, rodentisit, hematosit ve akarisidlerle mücadelenin güç veya imkânsız olduğu hallerde başvurulan son çaredir.

Boş veya dolu Depo, Fabrika, Konteynır fümigasyonu veya Çadır altında paletli veya çuvallanmış ürünler vb. kapatma ve yalıtma işlemi için destek ve danışmanlık hizmeti verilerek fümigasyon uygulaması uzman operatörlerimiz tarafından yapılmaktadır.

FUMİGASYON GEREKSİNİMİ YARATAN CANLILAR

Başlıca ürün ve ambar zararlıları olmak üzere insan ve çevresine dolaylı, dolaysız zarar veren canlılar.