Pest Control

Doğanın seçici, ayırıcı ve dengeleyici özelliği çok zaman insanlar tarafından bilinçsizce yapılan eylemler ve işlemler, sonucu bozulmaktadır.

Doğal dengenin bozulması sonucu hastalık etkeni organizmalar ve zararlı nüfusu insan toplumuna ve çevresine zarar verecek boyutlara ulaşmaktadır.

İLTAV; doğal dengenin korunması insan ve diğer faydalı canlıların yaşaya bileceği sağlıklı bir çevre oluşturmak için; Pest Control (zararlı kontrol), Fümigasyon, Dezenfeksiyon ve Sanitasyon alanlarında planlı, programlı, yenilikçi, teknolojik hizmet programları oluşturarak uygulamaktadır.

İLTAV; Çevre sağlığı konusunda sorumluluğunun farkında olarak çevre bilinci, doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hususunu değerlerinin birinci sırasında konumlandırmıştır.