Hizmetler

Aşılama Hizmeti

SORUMLU VETERİNER HEKİM TARAFINDAN YAPILMIŞ PROGRAM DÂHİLİNDE KANATLI AŞILAMA HİZMETİ VERİLİR.

CİVCİV AŞILAMA
* Deri altı aşı: Otomatik enjektörler ile Enjeksiyon yöntemi ile yapılır.
* Sprey aşı: civciv hafta yaşı gurubuna göre mikron ve basınç ayarını yapa bilen özel şarjlı pülverizatör cihazları ile yapılır.

YARKA AŞILAMA
* Deri altı aşı: Otomatik enjektörler ile Enjeksiyon yöntemi ile yapılır.
* Kas içi aşı: Otomatik enjektörler ile Enjeksiyon yöntemi ile yapılır.

Gaga Kesimi

SORUMLU VETERİNER HEKİM TARAFINDAN YAPILMIŞ PROGRAM DÂHİLİNDE KANATLI GAGA KESİMİ HİZMETİ VERİLİR.
Gaga kesimi gerekli bir işlem olup öncelikle tüy yolma, gagalama ve giderek birbirini yemeye varan kanibalizm den korunma yanında, yumurta yeme ve kırma alışkanlığını ortadan kaldırmak, yem sarfiyatını en alt düzeye indirmek için üst ve alt gagaya uygulanan bir işlemdir.

Diğer hayvanların yolunup yaralanma sına neden olan gaganın sivri ve parçalayıcı kısmının uygun şekilde kütleştirilmesi ile hayvan büyük ölçüde saldırma eyleminden vazgeçer. Gaga kesmende iki amaç bulunmaktadır: Birincisi kanibalizm i önlemek, ikincisi yem zayiatının önüne geçmektir. Kanibalizm her yaştaki civciv, piliç ve tavuklarda görülen kötü bir alışkanlıktır. Yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde gagalamayla ortaya çıkan sorunların kanibalizm e neden olmaması ve buna bağlı ölüm oranının azalması için gaga kesimi yapılmaktadır. Bunun yanında gaga kesimi yem tüketimini ve yemden yararlanmayı olumlu yönde etkiler.

Bu hizmet kapsamında;
Gaga kesim yöntemi olarak sıcak kesim yöntemi kullanılmaktadır.

Sıcak Kesim Yöntemi:
6 – 10 günlük civcivlere gaga kesimi yapılabilmektedir.
Kesim sonrası sularına K vitamini desteği uygulanmakta ve 5000 hayvan için bir gaga kesme bıçağı kullanılmaktadır.
Gagayı keserken, civcivin kafası başparmağa gelecek şekilde avuca alıp, diğer dört parmak ile vücuduna hâkim olunur.

Gaga kesimi, gaga kesme makinesine takılan delikli şablonlarla yapılır. Delik çaplarının 3.5 – 4.0 ve 4.3 mm olması gerekir. Üst ve alt gaga aynı anda şablondaki delik kullanılarak burun deliklerinin ucundan 2 mm aşağısından kesilir ve 2 saniye süreyle dağlanır.