Danışmanlık ve Teknik Destek

Firmamız Belediyelere, vektör kontrol hizmeti yapan tüm kamu ve özel kuruluşlara, konusunda uzman ekibiyle ücretsiz olarak danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermektedir.

İLTAV Biyosidal Ürünler Departmanı , Kent zararlıları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene, fare gibi vektör populasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu vektörlerden bulaşabilecek sıtma ,KKKA, batı nil virüsü, tifo gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi, bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması amacı ile uluslararası standartlarda bilimsel altyapının oluşturulması, uygulama programının belirlenmesi ve kontrol edilmesi, uygulamalara yönelik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ile hem mücadele ekibi hem de halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, sonuçların bilimsel ortamlarda sunulması konularında sınırsız Danışmanlık ve Teknik Destek sunmaktadır.

* Tür tayinlerinin yapılması,
* Populasyon yoğunluğunun belirlenmesi,
* Verilerin değerlendirilmesi,
* Üreme alanlarının tespiti ve haritalanması,
* İnsektisitlere karşı direnç ve etkinlik tespiti,
* Entegre Vektör Mücadele Programı (IMP) oluşturulması,
* Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek mücadele tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
* Uygulamaların kontrolü,

gibi tüm bilimsel çalışmalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.